IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021) održan je 10. prosinca 2021. godine u predavaonici A1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb, s početkom u 8,00 sati u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković, pod pokroviteljstvom Hrvatskog kemijskog društva.
Simpozij je održan u hibridnom obliku, uz poštivanje svih propisanih protuepidemijskih mjera
IV. simpozij supramolekulske kemije – Supramolecular Chemistry 2021

Prvi simpozij „Supramolekulska kemija u Hrvatskoj – dosezi i pogled u budućnost“ posvećen supramolekulskoj kemiji u Hrvatskoj održan je 2017. godine kao minisimpozij koji je obilježio 50. godišnjicu otkrića krunastih etera, 30. godišnjicu dodjele Nobelove nagrade za supramolekulsku kemiju i četiri desetljeća sustavnog istraživanja u području supramolekulske kemije u Hrvatskoj.
Ove godine održan je IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021), kojim je nastavljen niz skupova iz tog područja. Ovogodišnji simpozij sadržajem je pratio prethodne.
Sudionici su svoje znanstvene rezultate prezentirali u formi pozvanih predavanja, kratkih usmenih priopćenja i na posterskoj sekciji. Osim akademske zajednice bili su uključeni i zapaženi rezultati iz privrede ostvareni primjenom načela supramolekulske kemije.

Područje i znanstveni program konferencije

IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021) bavio se raznovrsnim temama iz tog područja kemije. Tijekom simpozija prezentirani su različiti aspekti tekućih istraživanja iz područja makrocikličke kemije, molekulskog samoudruživanja, kemije funkcionalnih materijala, molekulske samoorganizacije, supramolekulskim vrstama u čvrstom stanju i sinteze kompleksnih supramolekulskih sustava te istraživanja u drugim značajnim temama iz područja supramolekulske kemije.

Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski jezik. Kotizacija se nije naplaćivala.

Znanstveno-organizacijski odbor
  • dr. sc. Leo Frkanec (IRB), predsjednik
  • dr. sc. Dražen Vikić-Topić (IRB)
  • dr. sc. Davor Margetić (IRB)
  • prof. dr. sc. Vladislav Tomišić (PMF)
  • prof. Tomislav Frišćić (McGill University)
  • prof. dr. sc. Dominik Cinčić (PMF)
  • akademik Mladen Žinić (HAZU)
  • doc. dr. sc. Gordan Horvat (PMF)
Program
8:00 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 9:30 Otvaranje konferencije
Goran Pichler, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU
David Matthew Smith, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković
Mirko Planinić, dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Mladen Žinić, predsjednik Odbora za kemiju HAZU
Leo Frkanec, Institut Ruđer Bošković
Predsjedavajući sekcije / Chairman: Dražen Vikić Topić
9:30 – 10:00 Mirta Rubčić (PMF)
Polioksomolibdati {Mo132} kao supramolekulski receptori 
10:00 – 10:30 Ljiljana Fruk (University of Cambridge)
Kontrastni sredstva i nosači lijekova
10:30 – 11:00 Stanka za kavu
Predsjedavajući sekcije / Chairman: Vladislav Tomišić
11:00 – 11:30 Predrag Novak (PMF)
Interactions of Macrolides as a Platform for Design of New Antibiotics
11:30 – 11:45 Jelena Parlov Vuković (INA d.d.)
Asphaltene –structure and chemistry
11:45 – 12:00 Marija Alešković (IRB)
Supramolecular Chemistry of Diamondoid Ammonium Salts
12:00 – 12:15 Andrea Usenik (PMF)
Hydrophobic Effect and Beyond
12:15 – 12:30 Ines Topalović Piteša (AlphaChrom)
AFM on a chip
12:30 – 13:30 Stanka za ručak
Predsjedavajući sekcije / Chairman: Leo Frkanec
13:30 – 14:00 Ognjen Miljanić (University of Houston)
Greenhouse Gas Capture in Porous Molecular Crystals
14:00 – 14:30 Ivica Đilović (PMF)
Molekulsko prepoznavanje – strategije samoudruživanja fleksibilnog receptora za anione
14:30 – 14:45 Tomislav Stolar (IRB)
The Emergence of Prebiotic Molecular Recognition Patterns on a Nucleobase Level
14:45 – 15:00 Ivana Brekalo (IRB)
Microporosity of a Guanidinium Organodisulfonate Framework
15:00 – 15:15 Nika Gazdek (IRB)
Inclusion complexes of ferrocene uracil derivatives with cyclodextrins: solubility and binding ability
15:15 – 15:45 Stanka za kavu
Predsjedavajući sekcije / Chairman: Dominik Cinčić
15:45 – 16:00 Filip Topić (McGill University)
Understanding halogen-bonded cocrystallization through experimental and computational studies
16:00 – 16:15 Cristina Mottillo (McGill University)
From greener synthesis to next-generation materials: Innovations in the production of metal-organic frameworks
16:15 – 16:30 Mihails Arhangelskis (University of Warsaw)
Periodic DFT calculation for understanding and predicting halogen bond transformations in solid state
16:30 – 16:45 Edi Topić (PMF)
Symmetry Analysis of Layered Hybrid Halometallates(II)
16:45 – 17:00 Vinko Nemec (PMF)
Halogenska veza u kokristalima iminskih metalnih kompleksa
17:00 – 17:15 Mladen Borovina (PMF)
Investigating the Impact of Supramolecular Connectivity on Mechanical Properties of Crystals
17:15 – 17:30 Iva Zonjić (IRB)
Interactions of benzothiazole ligands with DNA:RNA hybrids and triplex structures
17:30 – 18:00 Ernest Meštrović (Xellia d.o.o.)
Non Covalent Interaction in Development of Innovative pharmaceutical product – current status and way forward
18:00 –18:10 Zatvaranje konferencije
Leo Frkanec, Institut Ruđer Bošković
Mladen Žinić, predsjednik Odbora za kemiju HAZU

 

17:00 – 19:00
Posterska sekcija
Predsjedavajući sekcije / Chairmen: Vladislav Tomišić, Leo Frkanec
1. Matija Gredičak (IRB), Supramolecular substrate-catalyst complexes direct stereoselective arylations
2. Maria Kolympadi Markovic (UniRi), Catalytic Coupling of CO2 with Propargyl Alcohol Substrates
3. Filip Vranješević (UniRi), Cyclic Carbamates Through Transition Metal-Catalyzed CO2 Capture – an in Silico Approach
4. Lea Čolakić (PMF), Mehanička svojstva kristala kadmijevih(II) halogenida s 2,6-dibrompirazinskim ligandima
5. Ivan Petters (PMF), Cyclopentaphenylalanine as a Fluorescent Anion Sensor in Solution
6. Tea Babić (PMF), (A) Romantic Relationship Between Hydrophobic Cavities and Aromatic Alcohols
7. Iva Markuš (PMF), Diamantane Alcohols and Hydrophobic Cavities: The (not so) Perfect Match in Water and Structured Organic Solvents
8. Ruža Frkanec (UniZg), Adamantane in the Supramolecular Drug Delivery Systems
9. Magdalena Kralj (IRB), Supramolecular Control of Reactivity in the Solid State

 

PROGRAM (PDF)

FLYER (PDF)


IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021) organiziran je u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala (IP-2018-01-6910). Organizacija skupa potpomognuta je sredstvima Zaklade hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Javni natječaj Zaklade HAZU za potpomaganje zakladnih namjena u 2020.) i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020.).

SPONZOR

Xellia d.o.o.

DONATOR

AlphaChrom d.o.o.

Skupovi održani prethodnih godina

2019
https://supramolchem2019.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2018
https://supramolchem2018.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2017
Minisimpozij – Supramolekulska kemija u Hrvatskoj 2017 (Knjiga sažetaka)