V. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2022) održati će se 8. prosinca 2022. godine u predavaonici Knjižnice HAZU s pocetkom u 9 sati (do 17 sati)

Prvi simpozij „Supramolekulska kemija u Hrvatskoj – dosezi i pogled u budućnost“ posvećen supramolekulskoj kemiji u Hrvatskoj održan je 2017. godine kao minisimpozij koji je obilježio 50. godišnjicu otkrića krunastih etera, 30. godišnjicu dodjele Nobelove nagrade za supramolekulsku kemiju i četiri desetljeća sustavnog istraživanja u području supramolekulske kemije u Hrvatskoj.

Ove godine održat će se V. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2022), kojim ćemo nastaviti niz skupova iz tog područja. Planirano je da će i ovogodišnji simpozij sadržajem pratiti prethodne.

Sudionici će svoje znanstvene rezultate prezentirati u formi pozvanih predavanja, kratkih usmenih priopćenja i na posterskoj sekciji. Osim akademske zajednice biti uključeni i zapaženi rezultati iz privrede ostvareni primjenom načela supramolekulske kemije.

Područje i znanstveni program konferencije

V. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2022) bavit će se raznovrsnim temama iz tog područja kemije. Tijekom simpozija prezentirat će se različiti aspekti tekućih istraživanja iz područja makrocikličke kemije, molekulskog samoudruživanja, kemije funkcionalnih materijala, molekulske samoorganizacije, supramolekulskim vrstama u čvrstom stanju i sinteze kompleksnih supramolekulskih sustava te istraživanja u drugim značajnim temama iz područja supramolekulske kemije.

Radujemo se što ćemo imati priliku zaželjeti Vam dobrodošlicu u predavaonici Knjižnice HAZU!

Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski jezik. Kotizacija se ne naplaćuje.

Znanstveno-organizacijski odbor
  • dr. sc. Leo Frkanec (IRB), predsjednik
  • dr. sc. Dražen Vikić-Topić (IRB)
  • dr. sc. Davor Margetić (IRB)
  • prof. dr. sc. Vladislav Tomišić (PMF)
  • prof. Tomislav Frišćić (McGill University)
  • prof. dr. sc. Dominik Cinčić (PMF)
  • akademik Mladen Žinić (HAZU)
  • doc. dr. sc. Gordan Horvat (PMF)
  • izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović
PROGRAM
8:00 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 9:30 Otvaranje konferencije
Goran Pichler, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU
David Matthew Smith, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković
Mirko Planinić, dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Mladen Žinić, predsjednik Odbora za kemiju HAZU
Leo Frkanec, Institut Ruđer Bošković
Predsjedavajući sekcije: Dražen Vikić Topić
9:30 – 10:00 Ilija Čorić (University of Zurich)
Site-selective C–H arylation of arenes ortho to small alkyl groups
10:00 – 10:30 Nives Galić (PMF)
Praziquantel/Cyclodextrin Inclusion Complexes
10:30 – 11:00 Stanka za kavu
Predsjedavajući sekcije: Vladislav Tomišić
11:00 – 11:30 Vitomir Šunjić (HAZU)
Supramolekulski katalitički kompleks [Mo7O24-6 x aldoza] u „kombi procesu“ na putu prema alditolima
11:30 – 12:00 Ana Budimir (FBF)
Host-Guest Interaction Between Nabumetone and Cucurbit[7]uril in Aqueous Solutions
12:00 – 12:30 Branimir Bertoša (PMF)
3D-QSAR study of activity of a group of quinolone compounds
12:30 – 13:30 Stanka za ručak
Predsjedavajući sekcije: Leo Frkanec
13:30 – 14:00 Tomica Hrenar (PMF)
Machine Learning Determination of Hidden Correlations in Big Data Sets
14:00 – 14:30 Nadica Ivošević DeNardis (IRB)
Marine-Bioinspired Self-assembled Vesicles as Potential Drug Carriers
14:30 – 14:45 Antonija Ožegović (IRB)
Molekulski oblik i mikrosegregacija – pokretači mezogenih svojstava
14:45 – 15:00 Ivona Čipor (IRB)
Amino Acid-Based Supramolecular Hydrogels – Preparation and Potential Biomedical Applications as Drug Delivery Systems
15:00 – 15:15 Milenko Korica (Sveučilište J. J. Strossmayera)
Anion influence on crystal structure in coordinated silver(I) complexes with N2O2 Schiff base macrocycle
15:15 – 15:45 Stanka za kavu
Predsjedavajući sekcije: Dominik Cinčić
15:45 – 16:15 Krešimir Molčanov (IRB)
Strong π-Hole Interactions Involving Charge Transfer
16:15 – 16:30 Barbara Panić (PMF)
Self-Assembly, Dimerization and Polymerization of Aromatic C-Nitroso Derivatives on Gold Surface
16:30 – 16:45 Lea Čolakić (PMF)
Electrical Properties of Flexible Coordination Compounds of Copper(II) Halides with 3-nitropyridine
15:00 – 16:45 Posterska sekcija
Predsjedavajući sekcije: Vladislav Tomišić, Leo Frkanec
16:45 – 17:00 Zatvaranje konferencije
Leo Frkanec, Mladen Žinić

POSTERSKA PRIOPĆENJA

 

PROGRAM (PDF)

FLYER (PDF)

KNJIGA SAŽETAKA

 

Skupovi održani prethodnih godina

2021
https://supramolchem.org/4-2021/
Knjiga sažetaka

2019
https://supramolchem2019.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2018
https://supramolchem2018.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2017
Minisimpozij – Supramolekulska kemija u Hrvatskoj 2017 (Knjiga sažetaka)