IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021) održati će se 10. prosinca 2021. godine u prostorijama Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb, s početkom u 8,00 sati u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković, pod pokroviteljstvom Hrvatskog kemijskog društva.
Simpozij će se održati u hibridnom obliku, uz poštivanje svih propisanih protuepidemijskih mjera, stoga se dolazak preporuča samo osobama s valjanom COVID putovnicom ili jednakovrijednim dokumentom u skladu s pravilima PMF-a.
IV. simpozij supramolekulske kemije – Supramolecular Chemistry 2021

Prvi simpozij „Supramolekulska kemija u Hrvatskoj – dosezi i pogled u budućnost“ posvećen supramolekulskoj kemiji u Hrvatskoj održan je 2017. godine kao minisimpozij koji je obilježio 50. godišnjicu otkrića krunastih etera, 30. godišnjicu dodjele Nobelove nagrade za supramolekulsku kemiju i četiri desetljeća sustavnog istraživanja u području supramolekulske kemije u Hrvatskoj.

Ove godine održat će se IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021), kojim ćemo nastaviti niz skupova iz tog područja. Planirano je da će i ovogodišnji simpozij sadržajem pratiti prethodne.

Sudionici će svoje znanstvene rezultate prezentirati u formi pozvanih predavanja, kratkih usmenih priopćenja i na posterskoj sekciji. Osim akademske zajednice biti uključeni i zapaženi rezultati iz privrede ostvareni primjenom načela supramolekulske kemije.

Područje i znanstveni program konferencije

IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021) bavit će se raznovrsnim temama iz tog područja kemije. Tijekom simpozija prezentirat će se različiti aspekti tekućih istraživanja iz područja makrocikličke kemije, molekulskog samoudruživanja, kemije funkcionalnih materijala, molekulske samoorganizacije, supramolekulskim vrstama u čvrstom stanju i sinteze kompleksnih supramolekulskih sustava te istraživanja u drugim značajnim temama iz područja supramolekulske kemije.

Radujemo se što ćemo imati priliku zaželjeti Vam dobrodošlicu na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski jezik. Kotizacija se ne naplaćuje.

Vaš doprinos u obliku kratkih usmenih i posterskih priopćenja je dobrodošao.

PRIJAVNI OBRAZAC

Predložak za priloge

Rok za slanje Sažetaka predavanja je 5. prosinca 2021. godine, a Naslove predavanja molimo pošaljite do 26. studenoga 2021. na SupramolecularChemistry@irb.hr

Znanstveno-organizacijski odbor
  • dr. sc. Leo Frkanec (IRB), predsjednik
  • dr. sc. Dražen Vikić-Topić (IRB)
  • dr. sc. Davor Margetić (IRB)
  • prof. dr. sc. Vladislav Tomišić (PMF)
  • prof. Tomislav Frišćić (McGill University)
  • prof. dr. sc. Dominik Cinčić (PMF)
  • akademik Mladen Žinić (HAZU)
  • doc. dr. sc. Gordan Horvat (PMF)
Program
8:00 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 9:30 Otvaranje konferencije
Goran Pichler, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU
David Matthew Smith, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković
Mirko Planinić, dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Mladen Žinić, predsjednik Odbora za kemiju HAZU
Leo Frkanec, Institut Ruđer Bošković
Predsjedavajući sekcije / Chairman: Dražen Vikić Topić
9:30 – 10:00 Mirta Rubčić (PMF)
10:00 – 10:30 Ljiljana Fruk (University of Cambridge)
10:30 – 11:00 Stanka za kavu
Predsjedavajući sekcije / Chairman: Vladislav Tomišić
11:00 – 11:30 Predrag Novak (PMF)
11:30 – 11:45 Jelena Parlov Vuković (INA d.d.)
11:45 – 12:00 Marija Alešković (IRB)
12:00 – 12:15 Andrea Usenik (PMF)
12:15 – 12:30 Ines Topalović Piteša (AlphaChrom)
12:30 – 13:30 Stanka za ručak
Predsjedavajući sekcije / Chairman: Leo Frkanec
13:30 – 14:00 Ognjen Miljanić (University of Houston)
14:00 – 14:30 Ivica Đilović (PMF)
14:30 – 14:45 Tomislav Stolar (IRB)
14:45 – 15:00 Ivana Mikulandra (PMF)
15:00 – 15:15 Nika Gazdek (IRB)
15:15 – 15:45 Stanka za kavu
Predsjedavajući sekcije / Chairman: Dominik Cinčić
15:45 – 16:00 Filip Topić (McGill University)
16:00 – 16:15 Cristina Mottillo (McGill University)
16:15 – 16:30 Mihails Arhangelskis (University of Warsaw)
16:30 – 16:45 Edi Topić (PMF)
16:45 – 17:00 Vinko Nemec (PMF)
17:00 – 17:15 Mladen Borovina (PMF)
17:15 – 17:30 Iva Zonjić (IRB)
17:30 – 18:00 Ernest Meštrović (Xellia d.o.o.)
18:00 –18:15 Zatvaranje konferencije
Leo Frkanec
Mladen Žinić

PROGRAM (PDF)


IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021) organiziran je u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala (IP-2018-01-6910). Organizacija skupa potpomognuta je sredstvima Zaklade hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Javni natječaj Zaklade HAZU za potpomaganje zakladnih namjena u 2020.) i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020.).

SPONZOR

Xellia d.o.o.

DONATOR

AlphaChrom d.o.o.

Skupovi održani prethodnih godina

2019
https://supramolchem2019.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2018
https://supramolchem2018.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2017
Minisimpozij – Supramolekulska kemija u Hrvatskoj 2017 (Knjiga sažetaka)