IV. simpozij supramolekulske kemije održat će se tijekom 2021. godine (sukladno mogućnostima koje dopuštaju epidemiološke mjere) na Kemijskom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, u organizaciji HKD-a, HAZU-a, Kemijskog odsjeka PMF-a i ZOKB IRB-a.
IV. simpozij supramolekulske kemije – Supramolecular Chemistry 2021

Prvi simpozij „Supramolekulska kemija u Hrvatskoj – dosezi i pogled u budućnost“ posvećen supramolekulskoj kemiji u Hrvatskoj održan je 2017. godine kao minisimpozij koji je obilježio 50. godišnjicu otkrića krunastih etera, 30. godišnjicu dodjele Nobelove nagrade za supramolekulsku kemiju i četiri desetljeća sustavnog istraživanja u području supramolekulske kemije u Hrvatskoj.

Ove godine održat će se IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021), kojim ćemo nastaviti niz skupova iz tog područja. Planirano je da će i ovogodišnji simpozij sadržajem pratiti prethodne.

Sudionici će svoje znanstvene rezultate prezentirati u formi pozvanih predavanja, kratkih usmenih priopćenja i na posterskoj sekciji. Osim akademske zajednice biti uključeni i zapaženi rezultati iz privrede ostvareni primjenom načela supramolekulske kemije.

Područje i znanstveni program konferencije

IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021) bavit će se raznovrsnim temama iz tog područja kemije. Tijekom simpozija prezentirat će se različiti aspekti tekućih istraživanja iz područja makrocikličke kemije, molekulskog samoudruživanja, kemije funkcionalnih materijala, molekulske samoorganizacije, supramolekulskim vrstama u čvrstom stanju i sinteze kompleksnih supramolekulskih sustava te istraživanja u drugim značajnim temama iz područja supramolekulske kemije.

Radujemo se što ćemo imati priliku zaželjeti Vam dobrodošlicu na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski jezik. Kotizacija se ne naplaćuje.

Vaš doprinos u obliku kratkih usmenih i posterskih priopćenja je dobrodošao.

Rokovi za slanje sažetaka bit će objavljeni po točnom određivanju datuma održavanja skupa

Znanstveno-organizacijski odbor
 • dr. sc. Leo Frkanec (IRB), predsjednik
 • dr. sc. Dražen Vikić-Topić (IRB)
 • dr. sc. Davor Margetić (IRB)
 • prof. dr. sc. Vladislav Tomišić (PMF)
 • prof. Tomislav Frišćić (McGill University)
 • prof. dr. sc. Dominik Cinčić (PMF)
 • akademik Mladen Žinić (HAZU)
 • doc. dr. sc. Gordan Horvat (PMF)
Program
 • Uvodne riječi
 • Pozvani predavači:
  • Mirta Rubčić (PMF)
  • Ernest Meštrović (Xellia Pharmaceuticals)
  • Predrag Novak (PMF)
  • Jelena Parlov Vuković (INA d.d.)
  • Ognjen Miljanić (University of Houston)
  • Ivica Đilović (PMF)
  • Marija Alešković (IRB)
  • Filip Topić (McGill University)
  • Cristina Mottillo (McGill University)
  • Mihails Arhangelskis (University of Warsaw)
 • Kratka usmena priopćenja
 • Posterska sekcija (online)

IV. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2021) organiziran je u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala (IP-2018-01-6910). Organizacija skupa potpomognuta je sredstvima Zaklade hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Javni natječaj Zaklade HAZU za potpomaganje zakladnih namjena u 2020.) i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020.).

SPONZOR

Xellia d.o.o.

 

DONATOR

AlphaChrom d.o.o.

 

Skupovi održani prethodnih godina

2019
https://supramolchem2019.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2018
https://supramolchem2018.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2017
Minisimpozij – Supramolekulska kemija u Hrvatskoj 2017 (Knjiga sažetaka)