VI. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2023) održat će se 6. prosinca 2023. godine u predavaonici Knjižnice HAZU s početkom u 9 sati (do 17 sati), u organizaciji Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta Ruđer Bošković i Hrvatskog kemijskog društva.

Prvi simpozij „Supramolekulska kemija u Hrvatskoj – dosezi i pogled u budućnost“, posvećen supramolekulskoj kemiji u Hrvatskoj, održan je 2017. godine kao minisimpozij koji je obilježio 50. godišnjicu otkrića krunastih etera, 30. godišnjicu dodjele Nobelove nagrade za supramolekulsku kemiju i četiri desetljeća sustavnog istraživanja u području supramolekulske kemije u Hrvatskoj.

Područje i znanstveni program konferencije

Ovogodišnji VI. simpozij supramolekulske kemije sadržajem će pratiti prethodne. Bit će posvećen tekućim istraživanjima iz područja makrocikličke kemije, molekulskog samoudruživanja, kemije funkcionalnih materijala, molekulske samoorganizacije, supramolekulskih vrsta u čvrstom stanju i sinteze kompleksnih supramolekulskih sustava, kao i istraživanjima u drugim područjima povezanim sa supramolekulskom kemijom.

Sudionici će svoje znanstvene rezultate prezentirati u formi pozvanih predavanja, kratkih usmenih izlaganja i putem posterskih propćenja. Osim akademske zajednice, bit će uključeni i zapaženi rezultati iz privrede ostvareni primjenom načela supramolekulske kemije. Ovogodišnjim programom predviđeno je održavanje dva plenarna i šest pozvanih predavanja, više kratkih usmenih izlaganja te posterske sekcija.

Radujemo se što ćemo imati priliku zaželjeti Vam dobrodošlicu u predavaonici Knjižnice HAZU!
Radni jezik Simpozija, uz hrvatski je i engleski jezik. Kotizacija se ne naplaćuje.

Znanstveno-organizacijski odbor
  • dr. sc. Leo Frkanec (IRB), predsjednik
  • dr. sc. Dražen Vikić-Topić (UniPu)
  • dr. sc. Davor Margetić (IRB)
  • prof. dr. sc. Vladislav Tomišić (PMF)
  • prof. Tomislav Frišćić (University of Birmingham)
  • prof. dr. sc. Dominik Cinčić (PMF)
  • akademik Mladen Žinić (HAZU)
  • doc. dr. sc. Gordan Horvat (PMF)
  • izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović (PMF)
PROGRAM
8:00 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 9:10 Otvaranje konferencije
Marko Tadić, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti HAZU
David Matthew Smith, ravnatelj Instituta Ruđer Bošković
Mirko Planinić, dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Leo Frkanec, Institut Ruđer Bošković
Predsjedavajući sekcije: Leo Frkanec
9:10 – 9:55 Sijbren Otto (University of Groningen, The Netherlands)
Steps Towards the De-Novo Synthesis of Life
9:55 – 10:25 Josip Požar (PMF)
The Hydrophobically Driven Inclusion Revisited; the Complexation of Simple Aliphatic and Aromatic Compounds with Cyclodextrins and Cucurbiturils
10:25 – 10:55 Stanka za kavu
Predsjedavajući sekcije: Vladimir Stilinović
10:55 – 11:25 Marijana Radić Stojković (IRB)
Molecular recognition of DNA: RNA hybrid and multistranded structures
11:25 – 11:55 Ivona Jasprica (Xellia Pharmaceuticals)
Strategies for the development of stable liquid formulations, focusing on interactions between components
11:55 – 12:25 Zlatko Smole (Xellia Pharmaceuticals)
Data Science methods and their application in pharmaceutical industry
12:25 – 12:35 Lidija Čakanić (Altium)
Sponzorsko predavanje
12:35 – 13:45 Stanka za ručak
Predsjedavajući sekcije: Dražen Vikić-Topić
13:45 – 14:30 Janez Plavec (National Institute of Chemistry, Slovenija)
NMR Revealing the Dynamic Structural Characteristics of DNA
14:30 – 15:00 Ivan Kodrin (PMF)
Periodic DFT Calculations in the Design of Functional Materials
15:00 – 15:15 Laura Nuić (PMF)
From self-assembled monolayers and bilayers of aromatic C-nitroso derivatives to azodioxy polymer films on gold surface
15:15 – 15:30 Ivona Čipor (IRB)
Supramolecular Hydrogels Based on Amino Acids Derivatives for Biomedical Applications
15:30 – 16:00 Stanka za kavu
Predsjedavajući sekcije: Dominik Cinčić
16:00 – 16:30 Nikolina Vidović (UniRi)
Non-covalent interactions in (cyclo)peptides
16:30 – 16:45 Matija Modrušan (PMF)
Effect of chain length on the affinities of the short linear homopeptides towards ions in solution
16:45 – 17:00 Marcela Šišić (UniZg)
Glycoliposomes functionalized with peptidoglycan monomer as supramolecular structures for probing sugar-lectin interactions
15:00 – 16:55 Posterska sekcija
Predsjedavajući sekcije: Vladimir Stilinović, Leo Frkanec
17:00 Zatvaranje konferencije
Leo Frkanec, Institut Ruđer Bošković

POSTERSKA PRIOPĆENJA

FLYER (PDF)

KNJIGA SAŽETAKA


VI. simpozij supramolekulske kemije (Supramolecular Chemistry 2023) potpomognut je sredstvima Zaklade hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Natječaj Zaklade HAZU za potpomaganje Zakladnih namjena u 2023. godini), sredstvima Instituta Ruđer Bošković iz Fonda za mobilnost istraživača (2023) i Hrvatskog kemijskog društva.

SPONZORI
Skupovi održani prethodnih godina

2022
https://supramolchem.org/5-2022/
Knjiga sažetaka

2021
https://supramolchem.org/4-2021/
Knjiga sažetaka

2019
https://supramolchem2019.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2018
https://supramolchem2018.irb.hr/
Knjiga sažetaka

2017
Minisimpozij – Supramolekulska kemija u Hrvatskoj 2017 (Knjiga sažetaka)